EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "МОТОР СІЧ"
В. М. Романюк

Назад

УДК: 338.3

В. М. Романюк

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "МОТОР СІЧ"

Анотація

Автором використано метод кореляційно-регресійного аналізу з метою оцінки ефективності корпоративного управління на підприємстві авіабудування. Розроблено кореляційно-регресійну модель ефективності корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ". Запропоновано корпоратизувати інші підприємства авіабудування, насамперед державні, з метою подальшого розвитку авіабудівної галузі України.

V. Romaniuk

CORRELATION & REGRESSION ANALYSIS OF THE CORPORATE GOVERNANCE ON JSC "MOTOR SICH"

Summary

The author used the method of correlation and regression analysis to investigate the corporate governance effectiveness of the aircraft industry. A correlation-regression modelling of corporate governance on JSC "Motor Sich" was realized in the article. It was proposed to corporatize the other companies of aircraft industry, incl. state companies, in order to enhance further development of aircraft industry in Ukraine.

№ 16 2015, стор. 130 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

В. М. Романюк

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Romaniuk

Postgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

Як цитувати статтю

Романюк В. М. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності корпоративного управління пат "мотор січ". Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 130–135.

Romaniuk, V. (2015), “Correlation & regression analysis of the corporate governance on jsc "motor sich"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 130–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.