EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
А. І. Крисак

Назад

УДК: 332.3

А. І. Крисак

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти ефективності земельних відносин та здійснено їх нормалізацію завдяки розрахунку індивідуальних територіальних індексів. Критерій оцінки ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин передбачає застосування підкритеріїв оцінки таких, як: економічна віддача 1 гектара земель сільськогосподарського призначення, нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель та фіскальна віддача 1 гектара земель сільськогосподарського призначення. Здійснено порівняльну оцінку та розглянуто динаміку ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин за 2000, 2008 та 2013 роки. Результати розрахунку інтегрального територіального індексу визначають рівень ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення та групування його за порівняно низьким, нижчим середнього рівня, вищим середнього рівня та порівняно високим інтервалами в розрізі регіонів України.

A. Krysak

ESTIMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC LAND RELATIONS REGULATION EFFICIENCY CONCERNING AGRICULTURAL LANDS

Summary

Particular aspects of land relations efficiency are investigated in the article and its normalization thanks to the individual territorial indexes calculation is also provided. The criterion to estimate the financial and economic land relations regulation efficiency provides following subcriteria: economic outturn of 1 hectare of agricultural lands, normative estimation of agricultural lands, and fiscal outturn of 1 hectare of agricultural lands. The comparative estimation and the efficiency dynamic of financial and economic land relations regulation in 2000. 2008, and 2013 are provided and reviewed by the author. Results of the integral territorial index calculation defines the level of land relations regulation financial and economic efficiency concerning agricultural lands and its grouping according to comparatively low, lower than the average, higher than the average, and comparatively high level of intervals in different regions of Ukraine.

№ 17 2015, стор. 21 - 26

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 379

Відомості про авторів

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

Як цитувати статтю

Крисак А. І. Оцінка ефективності фінансово-економічного регулювання земельних відносин щодо використання земель сільськогосподарського призначення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 21–26.

Krysak, A. (2015), “Estimation of financial and economic land relations regulation efficiency concerning agricultural lands”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 21–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.