EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Н. В. Мартинюк

Назад

УДК: 331.1

Н. В. Мартинюк

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена з'ясуванню особливостей та умов формування конкурентоспроможного персоналу у аграрному секторі економіки. Дослідження базується на фундаментальних положеннях теорії людського капіталу та концепції компетенцій. На основі взаємозв'язку процесів розвитку персоналу і відтворення людського капіталу автором визначено основні періоди та етапи становлення конкурентоспроможного фахівця у сільському господарстві. Виявлено проблеми, що виникають на шляху набуття необхідних професійних та особистісних компетенцій. Обгрунтовано необхідність належного інвестиційного забезпечення реалізації етапів формування і розвитку конкурентоспроможного персоналу, визначено пріоритетні напрями та джерела інвестицій. Розроблено модель життєвого циклу інвестування людського капіталу та здійснено аналіз обсягу інвестиційних потоків на регіональному рівні.

N. Martyniuk

THE STAGES OF COMPETITIVE STAFF FORMATION IN THE AGRARIAN SPHERE AND ITS INVESTMENT PROVIDING

Summary

The article investigates the characteristics and conditions of competitive staff formation in the agricultural sector. The research is based on the fundamental tenets of the human capital theory and concept of competence. In view of the relationship between personnel development and human capital reproduction, the main periods and stages of competitive specialist becoming in agriculture are determined by author. The problems arising on the way of obtaining the necessary professional and personal skills are identified. The necessity of the proper investment providing on the stages of competitive staff formation and development is substantiated and the priority areas and investment sources are defined. The lifecycle model of human capital investment is created and the investment flows at the regional level are analyzed.

№ 17 2015, стор. 34 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

Н. В. Мартинюк

асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

N. Martyniuk

assistant of department of management, Lviv national agrarian university, Lviv

Як цитувати статтю

Мартинюк Н. В. Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 34–41.

Martyniuk, N. (2015), “The stages of competitive staff formation in the agrarian sphere and its investment providing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 34–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.