EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
С. В. Нараєвський

Назад

УДК: 620.9-029:005.332.4](477)(045)

С. В. Нараєвський

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

У статті проведено оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників, з їх поділом на чотири групи: аспект споживача, внутрішні бізнес-процеси, аспект розвитку, фінансовий аспект. Для оцінювання конкурентоспроможності обрано два найбільш поширених види технологій у традиційній енергетиці (теплова енергетика на основі вугілля та атомна енергетика) і два найбільш перспективних види технологій у альтернативній енергетиці (вітрова енергетика та сонячна енергетика). Результати дослідження засвідчили, що найвищу конкурентоспроможність має вітрова енергетика, а наступні позиції посіли сонячна енергетика, атомна енергетика, теплова енергетика. Доведено, що серед основних переваг вітрової енергетики слід виділити собівартість електроенергії, безпеку, мінімально можливу потужність при введенні об'єкту, а також показники з аспектів розвитку та фінансів. Серед основних переваг сонячної енергетики зазначено мінімально можлива потужність при введенні об'єкту та існуючі тарифи на вироблену електроенергію. Обгрунтовано, що в традиційній енергетиці, поряд з певними перевагами, є суттєві недоліки, зокрема шкідливість для навколишнього середовища теплової енергетики, тривалий термін будівництва та високі інвестиційні витрати для атомної енергетики. В підсумку зазначено про важливість комплексного розвитку енергетики України зі збільшенням використання місцевих ресурсів.

S. Naraievs'kyj

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGIES BASED ON THE BALANCED SCORECARD

Summary

The article provides an estimate of competitiveness of energy production technologies based on the Balanced Scorecard, which divided into four groups: the consumer aspect, internal business processes, the development aspect, the financial aspect. The author for estimation of the competitiveness selected two most common types of technologies in the traditional energy sector (thermal power from coal and nuclear power) and two types of the most promising technologies in alternative energy (wind energy and solar energy). The study results showed that wind energy has the highest competitiveness, and further position occupied by solar power, nuclear power and thermal energy. It is proved that among the main advantages of wind power should highlight the cost of electricity, security, the lowest possible power at the facility, as well as indicators of development and finance. The article confirmed that among the main advantages of solar energy is the lowest possible power at the facility and existing tariffs on electricity produced. It is confirmed that in the traditional energy sector, along with certain advantages, there are significant drawbacks, particularly harmful to the environment thermal power, long construction period and high investment costs for nuclear power. As a result, the author noted the importance of the integrated development of energy in Ukraine and increasing use of local resources.

№ 17 2015, стор. 79 - 84

Кількість переглядів: 440

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

ст. викл. кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

S. Naraievs'kyj

senior teacher, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Оцінювання конкурентоспроможності технологій отримання енергії на основі збалансованої системи показників. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 79–84.

Naraievs'kyj, S. (2015), “Evaluation of competitiveness of energy production technologies based on the balanced scorecard”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 79–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.