EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
А. М. Пугач

Назад

УДК: 351.823.1

А. М. Пугач

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено основні напрями інформаційного забезпечення аграрних підприємств у зарубіжних країнах. Розглянуто історичний аспект розвитку базових засад інформаційного суспільства в Україні. Надано характеристику інформатизації в напрямі розвитку аграрного потенціалу України. Визначено основний напрям інформатизації як найважливішої складової розвитку аграрного потенціалу в умовах розвитку інфраструктури національної економіки. Запропоновано пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України.

A. Pugach

PRIORITY ENSURE THE DISSEMINATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Summary

The basic directions of information support of agricultural enterprises in foreign countries. Historical aspects of the basic foundations of the information society in Ukraine. Characterized informatization in the direction of the agricultural potential of Ukraine. The main direction of information as the most important component of the agricultural potential in terms of infrastructure development of the national economy. Proposed priorities ensure the dissemination of scientific and technological information in the agrarian sector of Ukraine.

№ 17 2015, стор. 95 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 682

Відомості про авторів

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

Як цитувати статтю

Пугач А. М. Пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 95–98.

Pugach, A. (2015), “Priority ensure the dissemination of scientific and technological information in the agrarian sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 95–98.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.