EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ В УКРАЇНІ
Ю. В. Бурих, С. Ф. Марова

Назад

УДК: 351.823.3

Ю. В. Бурих, С. Ф. Марова

ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано необхідність диверсифікації структури паливно-енергетичного балансу України шляхом заміщення частини природного газу, який імпортується з РФ, метаном вугільних родовищ за умов обов'язкового вирішення екологічних та соціальних проблем, пов'язаних з його розвідкою та видобуванням. Розглянуто сучасні технології видобування метану та комплексної дегазації вугільних родовищ, складові еколого-економічних збитків від їх застосування. Проведено SWOT-аналіз проекту комплексної дегазації метано-вугільних родовищ та розглянуто перспективи її реалізації.

Y. Buryh, S. Marova

PROBLEMS OF PRODUCTION OF MINE METHANE IN UKRAINE

Summary

It is substantuiated the necessity of diversifying the structure of fuel and energy balance of Ukraine by replacing part of the natural gas that is imported from the Russian Federation with coalbed methane in the conditions of compulsory solution of environmental and social problems by gas exploration and production. It is considered the modern technology of methane production and integrated degassing of coal deposits, components of ecological and economic damages from their use. A SWOT analysis of the project integrated degassing of methane-coal deposits is conducted and the perspectives of its implementation are considered.

№ 17 2015, стор. 99 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

Ю. В. Бурих

здобувач кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Y. Buryh

applicant at the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol


С. Ф. Марова

д. держ.упр., професор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

S. Marova

D. P. A., Prof., Donetsk State University of Management, Mariupol

Як цитувати статтю

Бурих Ю. В., Марова С. Ф. Проблеми видобування шахтного метану в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 99–102.

Buryh, Y. and Marova, S. (2015), “Problems of production of mine methane in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.