EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ": ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
П. П. Мовчан

Назад

УДК: 351: 323.1

П. П. Мовчан

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ": ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

На основі теоретико-методологічного аналізу загальновідомих наукових підходів у статті досліджено еволюцію змісту дефініції "національна ідентичність" у часі. Визначено її основні закономірності та зв'язки із поняттями "патріотизм" і "нація". Крім того, виокремлено декілька форм національної ідентичності, зокрема: етноцентрична ідентичність, етнодомінуюча ідентичність, етнічний фанатизм, етнічна індиферентність, етнонігілізм, амбівалентна ідентичність. Обгрунтовано, що саме наявність патріотизму у суспільстві є фактором отримання національної ідентичності та забезпечення етно-політичної безпеки державі.

P. Movchan

THE MEANING OF NATIONAL IDENTITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary

The theoretical and methodological scientific approaches are considered in the article. The evolution of content definition of "national identity" in time is analyzed. Defined its basic patterns and links with the concepts of "patriotism" and "nation". Several forms of national identity, including: ethnocentric identity, etnodominuyucha identity, ethnic fanaticism, ethnic indifference, etnonihilizm, ambivalent identity are selected. Proved that the presence of patriotism in society is an important factor to obtain national identity and ensuring ethno-political security.

№ 17 2015, стор. 103 - 107

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 471

Відомості про авторів

П. П. Мовчан

аспірант кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

P. Movchan

PhD student of globalization, European integration and national security management’s department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мовчан П. П. Зміст поняття "національна ідентичність": теоретико-методологічний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 103–107.

Movchan, P. (2015), “The meaning of national identity: theoretical and methodological aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 103–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.