EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Єрмаков, М. М. Ігнатенко

Назад

УДК: 347.73:330

О. Ю. Єрмаков, М. М. Ігнатенко

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано особливості впровадження виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств як таких, що виробляють життєво необхідну продовольчу продукцію найвищого соціального значення та у середовищі яких були започатковані витоки, традиції й історія української доброчинності та меценатства. Визначено джерела, механізми, ресурси та форми фінансово-інвестиційного забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності. Виявлено проблеми і тенденції його здійснення. Обгрунтовано перспективи удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності та соціальної відповідальності на основі використання насамперед власних джерел шляхом раціонального розподілу прибутків.

A. Ermakov, N. Ignatenko

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT INDUSTRIAL INNOVATION AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article, particularly the introduction of industrial innovation and social responsibility of agricultural enterprises such as producing vital food products of the highest social values and environment in which they had started the origins, traditions and history of Ukrainian philanthropy and charity. Identifies sources, mechanisms, resources, and forms of financial investment support manufacturing innovation and social responsibility. Identified issues and trends of its implementation. Justified: perspectives of development of innovative-investment activity and social responsibility through the use of primarily private sources through the rational allocation of income.

№ 18 2015, стор. 7 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 221

Відомості про авторів

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

A. Ermakov

doctor of economics, professor, professor of the department of labour economics and rural development, National University of life and environmental Sciences of Ukraine


М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Єрмаков О. Ю., Ігнатенко М. М. Фінансово-інвестиційне забезпечення виробничих інновацій та соціальної відповідальності аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 7–10.

Ermakov, A. and Ignatenko, N. (2015), “Financial and investment support industrial innovation and social responsibility of agricultural enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 7–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.