EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ
О. В. Євтушенко

Назад

УДК: 338.46

О. В. Євтушенко

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті показано, що ефективність рекламного звернення більш ефективно вимірюється формалізованими методами. Доведено, що одним з найбільш ефективних методів оцінки впливу реклами туристичного продукту на споживачів, враховуючи як соціологічний, так і психологічний аспекти ефективності, є метод семантичного диференціалу. Метод семантичного диференціалу дає квантифіковану інформацію про малоструктуровані аспекти індивідуальної свідомості.
У ході дослідження впливу різних видів реклами на споживачів туристичного продукту виявлено, що найбільш ефективною виявилась реклама, яка відображає поведінковий компонент соціально-психологічного впливу. Тобто, можна сказати, що реклама, в якій показуються люди та їх різноманітна поведінка, є найбільш впливовішою на споживача.

O. Yevtushenko

DEFINING FEATURES OF THE IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT BASED ON SEMANTIC DIFFERENTIAL METHOD

Summary

The article shows that the effectiveness of advertising appeals more effectively measured formalized methods. It is proved that one of the most effective methods to assess the impact of advertising on consumers of tourist products, taking into account both sociological and psychological aspects of performance, is a method of semantic differential. The method of semantic differential provides information about malostrukturovani kvantyfikovanu aspects of individual consciousness.
In the study the effect of different types of advertising on consumers of the tourism product revealed that proved most effective advertising that reflects behavioral component of social and psychological impact. That is to say that the ads, which show people and their diverse behavior is most influential on consumers.

№ 18 2015, стор. 43 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 614

Відомості про авторів

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Євтушенко О. В. Визначення особливості впливу реклами на споживачів туристичного продукту на основі методу семантичного диференціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 43–47.

Yevtushenko, O. (2015), “Defining features of the impact of advertising on consumer travel product based on semantic differential method”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.