EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
О. П. Зоря, Р. В. Малишев

Назад

УДК: 657.6

О. П. Зоря, Р. В. Малишев

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

Анотація

Для здійснення будь-якої господарської операції підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами — безготівкові. Банк у цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі. Майже усі підприємства здійснюють безготівкові розрахунки, мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов'язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти.

O. Zorya, R. Malyshev

THE THEORETICAL BASIS FOR THE ACCOUNTING OF NON-CASH PAYMENTS OF ECONOMIC ENTITIES BANKING INSTITUTIONS

Summary

To carry out any business operations, the company must make payments to another company, fast type of settlements between legal entities and individuals — non-cash. The Bank in these calculations acts as an intermediary between the customer making the payment. Almost all the companies make non-cash payments, have different types of accounts and use different forms of cashless payments. In a market economy form of cashless payments become a new entity: the enterprise itself should choose the most efficient and optimal way. Non-cash payments are inextricably linked to entrepreneurial activity and the proper application of one or another forms of payment the company can win or lose.

№ 18 2015, стор. 77 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya


Р. В. Малишев

магісрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

R. Malyshev

master, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Малишев Р. В. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб'єктів господарської діяльності банківськими установами. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 77–79.

Zorya, O. and Malyshev, R. (2015), “The theoretical basis for the accounting of non-cash payments of economic entities banking institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 77–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.