EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. Г. Пухкал, І. В. Тютюнник

Назад

УДК: 35.078

О. Г. Пухкал, І. В. Тютюнник

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Стаття присвячена визначенню та науковому обгрунтуванню сутнісного змісту такого базового поняття у галузі науки "Державне управління", як публічне управління, що є одними із ключових об'єктів модернізації системи публічної влади на сучасному етапі державотворення в Україні. Досліджуються різні теоретико-методологічні підходи щодо тлумачення англомовного терміну public administration та його співвідношення з поняттями державного управління і публічного адміністрування.
Базуючись на аналізі різних підходів щодо розуміння сутності досліджуваного поняття у зарубіжній і вітчизняній фаховій літературі пропонується нове уточнене визначення даного терміну у широкому і вузькому значенні.

A. Pukhkal, I. Tiutiunnyk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEFINITION THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article is devoted to scientific substantiation of the basic concepts in the field of scientific knowledge about state management — public administration, which is the important objects of the public authority's system modernization at the current process of state building in Ukraine. The different theoretical and methodological approaches to the interpretation of term of public administration and his connection with the concepts of governance and public administration analyzed.
Based on an analysis of different approaches to understanding the essence of this concept in the scientific literature author suggests adjusted interpretation of this term in the wide and narrow meaning.

№ 18 2015, стор. 93 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

О. Г. Пухкал

д. держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Pukhkal

doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine


І. В. Тютюнник

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Tiutiunnyk

graduate student of Political Analisis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Пухкал О. Г., Тютюнник І. В. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 93–97.

Pukhkal, A. and Tiutiunnyk, I. (2015), “Theoretical and methodological approaches of definition the essence of the concept of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 93–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.