EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
В. С. Нікіфоренко

Назад

УДК: 351.861

В. С. Нікіфоренко

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статті зазначено, що питання забезпечення захисту та охорони державного кордону є ключовим принципом у загальному контексті світового порядку та характеру міжнародних відносин і загального миру, забезпеченню міжнародної безпеки. Наголошено, що сьогоднішні транскордонні (військові) конфлікти та нові "гібридні війни", численні загрози прикордонній безпеці, зокрема переміщення через державні кордони зброї масового ураження, ядерних технологій, міжнародний тероризм, транскордонна організована злочинність, незаконна міграція та контрабанда зумовлюють всю світову спільноту до пошуку та запровадження нових ефективних механізмів реалізації політики у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Розкрито особливості реалізації політики безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону.

V. Nikiforenko

GLOBAL EXPERIENCE IMPLEMENTING SECURITY POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF STATE BORDER

Summary

The article stated that the issue of providing protection and protection of the state border is a key principle in the General context of the world order and the nature of international relations and world peace, international security. Noted that the current cross-border (military) conflicts and new "hybrid war", numerous threats to border security, in particular the movement across borders of weapons of mass destruction, nuclear technologies, international terrorism, cross-border organized crime, illegal migration and smuggling predetermine the entire world community to the search for and introduction of new effective mechanisms of policy implementation in the sphere of border security. The features implementing security policy in the sphere of protection of the state border.

№ 18 2015, стор. 125 - 127

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 175

Відомості про авторів

В. С. Нікіфоренко

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

V. Nikiforenko

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.