EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ
С. Л. Котенко

Назад

УДК: 336.02: 316.3/.4

С. Л. Котенко

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті відображено сучасну структуру освіти та проаналізовано фінансове забезпечення всіх ланок даної структури. Здійснено аналіз дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів. За допомогою статистичних даних проаналізовано кількість навчальних закладів різних рівнів, кількість осіб, які перебувають у відповідному навчальному закладі та кількість працівників. Встановлено джерела фінансування галузі освіти та визначено роль держави у фінансуванні даної галузі.
Визначено, що державних фінансів недостатньо для повноцінного функціонування галузі освіти. Виявлено ряд проблем даної галузі. Визначено видатки зведеного бюджету України на галузь освіти і встановлено, що видатки протягом близько 10 років залишаються майже незмінними, зростання відбувається лише за рахунок інфляції, а капітальні видатки майже відсутні. Встановлено взаємозв'язок державної фінансової політики із розвитком освіти в Україні.

S. Kotenko

INFLUENCE OF THE STATE FINANCING IS ON DEVELOPMENT OF EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The modern structure of education is reflected in article and are analysed financial security of all links of this structure. The analysis of preschool educational institutions, general education educational institutions, professional educational institutions and higher educational institutions is carried out. By means of statistical data the number of educational institutions of different levels, number of persons which are in the relevant educational institution and number of workers are analysed. Sources of financing of branch of education are established and the role of the state in financing of this branch is defined.
It is defined that it isn't enough public finances for full functioning of branch of education. A number of problems of this branch is revealed. Expenses of the consolidated budget of Ukraine on education are defined and is established that expenses within about 10 years remain almost invariable, growth happens only due to inflation, and capital expenses are almost absent. It is established interrelation of the state financial policy with a development of education in Ukraine.

№ 18 2015, стор. 128 - 132

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 406

Відомості про авторів

С. Л. Котенко

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Kotenko

graduate student of department of public policy and community development National academy for public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Котенко С. Л. Вплив державного фінансування на розвиток освіти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 128–132.

Kotenko, S. (2015), “Influence of the state financing is on development of education in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 128–132.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.