EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
О. В. Музиченко

Назад

УДК: 339.7

О. В. Музиченко

СВІТОВИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Анотація

У статті узагальнено світовий досвід впровадження принципів відповідального інвестування у професійну інвестиційну діяльність. Розкрито сутність міжнародної ініціативи інвесторів "Принципи відповідального інвестування". Розглянуто зміст кожного із шести принципів відповідального інвестування. Розглянуто інструменти, які застосовуються власниками активів та керуючими активами при запровадженні принципів відповідального інвестування у інвестиційний процес. Наголошено на проблемних питаннях, пов'язаних із запровадженням принципів відповідального інвестування у вітчизняну практику. Узагальнено рекомендації щодо врахування світового досвіду імплементації принципів відповідального інвестування у діяльність професійних учасників фондового ринку України.

O. Muzychenko

WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF RESPONSIBLE INVESTMENT

Summary

The article summarizes the world experience of implementing the principles of responsible investing in professional investment. The essence of the international Principles for Responsible Investment (PRI) Initiative was considered. The content of each of the six principles of responsible investment was considered. The tools that are used by asset owners and asset managers during implementing the principles of responsible investing in the investment process were considered. Emphasis was made on the issues related to the introduction of the principles of responsible investing in national practice. Recommendations about application of the world experience of implementing the principles of investment in activity of professional partisipants of stock market of Ukraine were generalized.

№ 19 2015, стор. 28 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 654

Відомості про авторів

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

Як цитувати статтю

Музиченко О. В. Світовий досвід імплементації принципів відповідального інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 28–33.

Muzychenko, O. (2015), “World experience of implementation of principles of responsible investment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 28–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.