EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
І. С. Чорнодід

Назад

УДК: 330.101

І. С. Чорнодід

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито інституціональний інструментарій забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни. Розкрито інституційні фактори впливу на економічний розвиток: загально-цивілізаційні, політично-правові, соціально-економічні, соціально-психологічні. Доведено, що відносини власності, серед найважливіших інституціональних чинників функціонування національної економіки, відіграють ключову роль в економічній системі. Проведено аналіз підходів щодо функціонування інститутів у різних країнах, виділено основні етапи інституціональної трансформації економіки перехідного типу та виділено чинники, що впливають на ефективність інституціонального вибору. Головними суб'єктами, що визначають соціальну конкурентоспроможність національної економіки, виступають держава, громадяни, підприємства, організації і установи. Об'єктами — особа, її права і свободи, добробут, соціальна безпека; підприємство, його економічні і немайнові цінності, людський соціальний капітал; держава, її конституційний лад, економічна незалежність, системна і територіальна цілісність тощо. Розкрито інституціональний інструментарій підвищення соціальної конкурентоспроможності економіки.

I. Chornodid

INSTITUTIONAL INSTRUMENTS OF ENSURING THE COUNTRY'S SOCIAL COMPETITIVENESS

Summary

In the article the institutional instrument ensuring social competitiveness. Solved institutional impacts on economic development: general civilizational, political, legal, socio-economic, socio-psychological. Proved that the property relations, among the most important factors of institutional functioning of the national economy, play a key role in the economic system. The analysis of approaches to the functioning of institutions in different countries, highlighted the main stages of the institutional transformation of the economy in transition and highlighted the factors that influence the effectiveness of institutional choice. The main subjects that define social competitiveness of the national economy are the state, citizens, enterprises, organizations and institutions. The objects — a person, his rights and freedoms, prosperity, social security; company, its economic and moral values, human social capital; state, its constitutional order, economic independence, and territorial integrity of the system and more. Solved institutional tools increased social economic competitiveness.

№ 19 2015, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 444

Відомості про авторів

І. С. Чорнодід

к. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, Академія праці соціальних відносин та туризму

I. Chornodid

Ph.D., associate professor, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

Як цитувати статтю

Чорнодід І. С. Інституціональний інструментарій забезпечення соціальної конкурентоспроможності країни. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 34–38.

Chornodid, I. (2015), “Institutional instruments of ensuring the country's social competitiveness”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.