EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ І ЙОГО ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ
Г. А. Жовтяк

Назад

УДК: 338.47:332.146.2

Г. А. Жовтяк

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ І ЙОГО ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

Анотація

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів до оцінки взаємозв'язку між економічним розвитком регіону і його транспортною інфраструктурою.
Проведено аналіз взаємовпливу розвитку транспортної інфраструктури та соціально-економічного розвитку регіону в Україні, зокрема, запропоновано схему оцінки, використання якої сприятиме активізації впливу транспортної інфраструктури на регіональний розвиток з урахуванням соціальних та економічних ефектів, створюваних транспортною галуззю, яка враховує інтеграційні зв'язки соціально-економічного розвитку регіонів, рухливість населення, політику енергетичної та екологічної безпеки, а також взаємозв'язок та взаємовплив транспорту та розвитку малих, середніх та великих підприємств.

H. Zhovtiak

CHARACTERISTICS OF INTERCONNECTION BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION AND ITS TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Summary

The objective of the article is to generalize theoretical approaches to the assessment of interaction between economic development of a region and its transport infrastructure.
We carried out the analysis of mutual influence of the development of transport infrastructure and social and economic development of a region in Ukraine. In particular we propounded a new outline of assessment which will stir up the influence of transport infrastructure upon regional development regarding social and economic impacts made by the transport industry. It takes into account integration ties of social and economic development of regions, mobility of population, the policy of power supply and ecology security as well as interaction and mutual influence of transport and development of small, medium-sized and large enterprises.

№ 19 2015, стор. 47 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 217

Відомості про авторів

Г. А. Жовтяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

H. Zhovtiak

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

Як цитувати статтю

Жовтяк Г. А. Особливості взаємозв'язку між економічним розвитком регіону і його транспортною інфраструктурою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 47–52.

Zhovtiak, H. (2015), “Characteristics of interconnection between economic development of a region and its transport infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.