EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Анотація

У статті зазначено, що в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, досі не проведено комплексне дослідження стратегічних пріоритетів державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. Наголошено, що стратегічні пріоритети щодо забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері закладені в рішеннях Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 р. "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" та від 6 трав. 2015 р. "Про Стратегію національної безпеки України". Обгрунтовано, що неоголошена військова агресія Російської Федерації проти України та анексія території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь продемонстрували неефективність системи міжнародної безпеки та системи забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. Виявлено нові стратегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері. Відповідно до стратегічних пріоритетів державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері та окресленої мети і завдань визначено загальні функції державного управління у цій сфері в умовах військової агресії Російської Федерації проти України.

N. Sitsinskiy

STRATEGIC PRIORITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY UNDER MILITARY AGGRESSION

Summary

The article states that under Russian military aggression against Ukraine has not conducted a comprehensive study of strategic priorities of public administration national security of Ukraine in the sphere of foreign policy. Emphasized that the strategic priorities of Ukraine's national security in foreign policy laid down in the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine on August 28, 2014 "On Urgent Measures to protect and strengthen Ukraine's defense" on May 6. 2015 "On National Security Strategy of Ukraine." Proved that undeclared military aggression against the Russian Federation and Ukraine annexation of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol City demonstrated the ineffectiveness of the international security system and the system of national security of Ukraine in foreign policy. Discovered new strategic priorities of public administration national security in foreign policy.
According to the strategic priorities of state administration of national security in Ukraine and outlined foreign policy goals and objectives defined general functions of government in this area in terms of military aggression of Russia against Ukraine.

№ 19 2015, стор. 93 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академїя дипломатії, Польща

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Стратегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 93–96.

Sitsinskiy, N. (2015), “Strategic priorities of public administration in providing national security of Ukraine in foreign policy under military aggression”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 93–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.