EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ШВЕЙЦАРІЇ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
К. В. Мануілова

Назад

УДК: 352/354

К. В. Мануілова

КОНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ШВЕЙЦАРІЇ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Анотація

Кризи в Україні призвели до спаду ВВП і виробництва, погіршення рівня життя населення, втрати Криму, зростання військового протистояння на Донбасі, посилення сепаратизму в південно-східних регіонах і збільшенню екстремізму в країні. Все це вимагає дієвих перетворень у напрямі децентралізації публічної влади. Одним із прикладів успішного впровадження реформ є Швейцарія. Вивчення її досвіду актуально для України ще й тому, що Швейцарія як і Україна, є позаблоковою державою й зберігає нейтралітет; входить до шенгенської зони, в яку прагне вступити Україна; Швейцарії, не дивлячись на значне національне та релігійне різноманіття, на відмінну від України, удалося зберегти мир, добробут та злагоду в країні.

C. Manuilova

THE CONSTITUTIONAL ESTABLISHMENT OF DECENTRALIZED PUBLIC AUTHORITIES OF SWITZERLAND: HISTORICAL RETROSPECTIVE

Summary

Crises in Ukraine led to a decline in GDP and production, deteriorating living standards, the loss of the Crimea, the growth of military confrontation in the Donbass, strengthening separatism in the southeastern region and increase extremism in the country. All this requires effective reforms towards decentralization of public power. One example of successful implementation of reforms is Switzerland. Study experience it is important for Ukraine also because, like Switzerland and Ukraine are out of a block state and maintains neutrality; part of the Schengen zone, which Ukraine aspires to join; Switzerland, despite significant national and religious diversity of other than Ukraine, managed to keep the peace, prosperity and harmony in the country.

№ 19 2015, стор. 102 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 586

Відомості про авторів

К. В. Мануілова

к. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

C. Manuilova

PhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

Як цитувати статтю

Мануілова К. В. Конституційне становлення децентралізації публічної влади швейцарії: історична ретроспектива. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 102–105.

Manuilova, C. (2015), “The constitutional establishment of decentralized public authorities of switzerland: historical retrospective”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 102–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.