EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ
І. В. Тютюнник

Назад

УДК: 35.078:353

І. В. Тютюнник

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У межах статті здійснено спробу розкрити сутнісний зміст модернізації публічного управління на регіональному рівні. Охарактеризовано зміст, завдання та перспективні напрями адміністративної реформи в Україні. Окреслено основні наукові підходи у вітчизняній фаховій літературі щодо розуміння понять публічного і регіонального управління, на базі яких розкрито та конкретизовано зміст регіонального рівня публічного управління як одного з цільових об'єктів модернізації політико-адміністративної системи країни.

I. Tiutiunnyk

MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AT THE REGIONA LEVEL AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC ANALYSIS

Summary

The article attempts to determine the essence of the modernization of public administration at the regional level. Characterized content, objectives and perspective directions of the administrative reform in Ukraine. Author identified the main approaches in domestic scientific literature concerning the understanding of the concept of public administration. Revealed and concretized the content of the regional level of public administration as one of the key objects of the political and administrative modernization in Ukraine.

№ 19 2015, стор. 106 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

І. В. Тютюнник

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Tiutiunnyk

graduate student of Political Analisis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Тютюнник І. В. Модернізація публічного управління на регіональному рівні як об'єкт наукового аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 106–111.

Tiutiunnyk, I. (2015), “Modernization of public administration at the regiona level as an object of scientific analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 106–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.