EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС ТА УКРАЇНИ
Т. П. Паламарчук

Назад

УДК: 342.52:352.071:63

Т. П. Паламарчук

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС ТА УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження проблеми впровадження європейських стандартів у розвиток аграрного ринку, показано необхідність заповнення наукового вакууму щодо пошуку правових основ механізмів державного управління в умовах державного будівництва, відповідно сучасним міжнародним економічним відносинам. У статті досліджено законодавчі акти Європейського Союзу та України, які є основою державного управління аграрним сектором. Показано, що законодавство України на шляху до аграрної євроінтеграції необхідно реформувати у консолідованому нормативно-правовому акті, який у рамках комплексної державної програми включатиме стратегічні аспекти розвитку аграрного законодавства у контексті політики європейської інтеграції.

T. Palamarchuk

LEGAL BASIS OF GOVERNANCE AGRICULTURE LEGISLATION EU AND UKRAINE

Summary

The article studied the problem of the introduction of European standards in the development of the agricultural market, shows the need to fill the vacuum of the scientific search for the legal basis of mechanisms of state control in the conditions of state-building in accordance with modern international economic relations. In the article the legislation of the European Union and Ukraine, which are the backbone of the agricultural sector of public administration. It was shown that the law of Ukraine on the path to European integration must be an agrarian reform in the consolidated legal act, which is part of a comprehensive state program will include strategic aspects of agricultural legislation in the context of European integration policy.

№ 19 2015, стор. 115 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

Т. П. Паламарчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

T. Palamarchuk

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Паламарчук Т. П. Правові основи державного управління аграрним сектором у законодавстві єс та України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 115–118.

Palamarchuk, T. (2015), “Legal basis of governance agriculture legislation eu and Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 115–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.