EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГУЛЮВАННІ СФЕРОЮ ДОВКІЛЛЯ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Ю. С. Горбань

Назад

УДК: [351:502.1]:327.7:061.1 ЄС: (447)

Ю. С. Горбань

БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГУЛЮВАННІ СФЕРОЮ ДОВКІЛЛЯ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто досвід ЄС щодо залучення бізнес-структур та неурядових організацій до управління сферою довкілля та здійснено порівняльний аналіз стосовно практики в Україні. Визначено головні напрями впливу недержавних акторів на процес прийняття рішень в ЄС. Проаналізовано шляхи лобіювання бізнес-структурами рішень, що безпосередньо або опосередковано впливають на стан довкілля. На прикладі найпотужнішої мережі неурядових екологічних організацій ЄС — Green10 встановлено особливості впливу НУО на екологічну політику в ЄС.

Yu Gorban

BUSINESSES AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL REGULATION IN EU EXPERIENCE TO UKRAINE

Summary

The article describes the EU experience, involving business and civil society in the management area of the environment and the comparative analysis of Ukraine. Detected the basic directions of impact of these non-state actors in the decision making process in the EU. The analysis by lobbying businesses decisions that affect the environment. For example, the most powerful network of environmental NGOs EU — Green10 peculiarities of NGO influence on environmental policy in the EU.

№ 19 2015, стор. 125 - 129

Кількість переглядів: 629

Відомості про авторів

Ю. С. Горбань

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Yu Gorban

Ph.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Горбань Ю. С. Бізнес-структури та неурядові організації в регулюванні сферою довкілля в єс: досвід для України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 125–129.

Gorban, Yu (2015), “Businesses and non-governmental organizations in the sphere of environmental regulation in eu experience to Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 125–129.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.