EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКУ ОБЛАСТЬ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. О. Шпильова, Д. В. Щербатих

Назад

УДК: 339.727.22

В. О. Шпильова, Д. В. Щербатих

АНАЛІЗ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЧЕРКАСЬКУ ОБЛАСТЬ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Проведено аналіз стану, проблем та перспектив прямого іноземного інвестування в Черкаську область. Досліджено Черкаську область як суб'єкта формування сприятливого середовища для проведення інвестиційної діяльності з врахуванням специфіки та особливості території. Досліджено динаміку, країни-інвестори, галузі економіки, розподіл за територіями прямого іноземного інвестування в Черкаську область. Визначено, що масштаби та ефективність використання інвестицій виступають ключовим фактором соціально-економічного розвитку Черкаської області, розкриття її потенціалу та підвищення конкурентоспроможності у сучасних ринкових умовах. Зважаючи на важливість значення інвестицій у соціально-економічному розвитку області, досліджено надходження прямих іноземних інвестицій в Черкаську область та визначено основні тенденції у цій сфері. Досліджено проблеми та виділено ключові переваги інвестування в Черкаську область.

V. Shpylova, D. Shcherbatykh

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHERKASY REGION: STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

An analysis of the problems and prospects of foreign direct investment in Cherkasy region. Cherkasy region is studied as a subject of creating a favorable environment for investment activity taking into account specifics and peculiarities of the territory. The dynamics, investor countries, industries, distribution territories of foreign direct investment in Cherkasy region. It is determined that the magnitude and efficiency of investment are key to socio-economic development of Cherkasy region, unlocking the potential and increasing competitiveness in modern market conditions. Given the importance of the importance of investing in socio-economic development of the region, investigated the flow of foreign direct investment in the Cherkasy region and the main trends in this area. The problems and highlighted the key benefits of investing in Cherkasy region.

№ 20 2015, стор. 7 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

V. Shpylova

Doctor of economic Sciences, Professor head of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"


Д. В. Щербатих

к. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ "Європейський університет"

D. Shcherbatykh

Candidate of Economic Sciences associate Professor of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the "European university"

Як цитувати статтю

Шпильова В. О., Щербатих Д. В. Аналіз прямого іноземного інвестування в черкаську область: стан, проблеми та перспективи . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 7–11.

Shpylova, V. and Shcherbatykh, D. (2015), “Analysis of foreign direct investment in cherkasy region: status, problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.