EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
А. А. Теребух, Н. П. Яворська

Назад

УДК: 330.34

А. А. Теребух, Н. П. Яворська

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено роль інвестицій як ключового елемента розвитку високотехнологічного деревообробного виробництва. Досліджено динаміку зміни технічного стану основних засобів деревообробних підприємств України. Проаналізовано обсяг та товарну структуру експорту продукції підприємств з оброблення деревини. Розглянуто основні джерела фінансування інноваційної діяльності деревообробних підприємств України. Проведено порівняльний аналіз динаміки обсягу інвестицій в основний капітал підприємств промисловості України та деревообробних зокрема. Встановлено, що необхідним є створення сприятливих умов для ведення та розвитку деревообробного бізнесу на території України, а саме: зниження податкового тиску та створення інвестиційних стимулів для оновлення застарілої виробничої бази та повноцінного відродження української деревообробної галузі.

A. Terebuh, N. Jaworskа

INVESTMENT ASPECTS REVIVAL WOODWORKING INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

In the article the role of investment as a key element of high-tech woodworking production. Dynamics of changes in the technical condition of fixed assets woodworking enterprises in Ukraine. Analyzed the scope and structure of commodity exports of wood processing enterprises. The main sources of funding innovation woodworking enterprises in Ukraine. A comparative analysis of the dynamics of investment in fixed assets of industrial enterprises of Ukraine and wood in particular. Established that it is necessary to create favorable conditions for the maintenance and development of the woodworking business in Ukraine, namely the reduction of the tax burden and creating investment incentives to upgrade obsolete production base and a full revival of the Ukrainian woodworking industry.

№ 20 2015, стор. 23 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

А. А. Теребух

к. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму, НУ "Львівська політехніка"

A. Terebuh

PhD, Associate Professor, Head of the department of Tourism NU "Lviv Polytechnic"


Н. П. Яворська

старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, НУ "Львівська політехніка"

N. Jaworskа

senior lecturer of the department environmental policy and environmental management of NU "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Теребух А. А., Яворська Н. П. Інвестиційні аспекти відродження деревообробної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 23–27.

Terebuh, A. and Jaworskа, N. (2015), “Investment aspects revival woodworking industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.