EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Б. В. Дергалюк

Назад

УДК: 323:338.2

Б. В. Дергалюк

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність стимулювання розвитку інтелектуального бізнесу як основи для формування засад процесу інтенсивного суспільного відтворення, розвитку усіх сфер національного господарства. Визначено, що з метою створення умов для швидкого розвитку інтелектуального бізнесу необхідно розробити єдину державну політику у сфері стимулювання розвитку інтелектуального бізнесу, інтелектуалізації економіки, що має включати в себе інституційну та економічну складові.

B. Dergaliuk

DIRECTIONS IMPROVE PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL BUSINESS IN UKRAINE

Summary

In the article the necessity of stimulating the intellectual development of business, as the basis for the formation of foundations intensive process of social reproduction, development of all spheres of national economy. Determined that in order to create conditions for rapid development of intelligent business must develop a unified state policy for stimulating the development of intellectual business intellectualization of the economy, which should include institutional and economic components.

№ 20 2015, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

B. Dergaliuk

PhD (Economics), Associate Professor of Economics and Business Department, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Напрями удосконалення державної політики розвитку інтелектуального бізнесу в Україні . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 56–60.

Dergaliuk, B. (2015), “Directions improve public policy development of intellectual business in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.