EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ З ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИМИ ЗЕМЛЯМИ
О. І. Дребот, О. Г. Швець

Назад

УДК: 332:631.1

О. І. Дребот, О. Г. Швець

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ З ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИМИ ЗЕМЛЯМИ

Анотація

Викладено теоретико-методологічні засади відновлення агроресурсного потенціалу техногенно порушених земель, відзначено доцільність врахування міжнародного досвіду. Наведено характеристику впливу техногенно порушених земель на стан навколишнього природного середовища та показано динаміку площ з порушеннями й обсяги впровадження заходів з рекультивації. Обгрунтовано необхідність надання оцінки ефективності впровадження заходів з відновлення природоресурсного потенціалу. Проведено аналіз національного законодавчого поля та літературних джерел з проблем відновлення техногенно порушених земель. На цій основі запропоновано систематизацію критеріїв міри ефективності впровадження робіт з рекультивації. Відзначено, що запропоновані підходи є підгрунтям для визначення напрямів удосконалення нормативно-правового поля та розробки комплексної програми забезпечення збалансованого рівня землекористування.

O. Drebot, О. Shvets

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO ENSURE SUSTAINABLE USE AHRORESURSHONO POTENTIAL OF REGION OF TECHNOGENIC DISTURBED LAND

Summary

Grounded theoretical and methodological bases restore agricultural resource potential of technologically disturbed lands based on consideration of foreign experience. The characteristic of disturbed lands technogenic impact on the state of the environment and depicts the development of areas of disorders and quantity of implemented recultivation. The necessity to assess the effectiveness of the implementation of measures to restore the natural resource potential. On this basis, the systematization is proposed criteria for measuring the effectiveness of implementation of the recultivation works. It is noted that the proposed approach is the basis for identifying areas of improvement of the legal framework and develop a comprehensive program to ensure a balanced level of land use.

№ 20 2015, стор. 88 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

О. І. Дребот

д. е. н., старший науковий співробітник, доцент, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Drebot

Doctor of economy, assistant professor, senior research, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine


О. Г. Швець

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

О. Shvets

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Дребот О. І., Швець О. Г. Організаційно-економічний механізм забезпечення збалансованого використання агроресурсного потенціалу регіонів з техногенно порушеними землями. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 88–91.

Drebot, O. and Shvets, О. (2015), “Organizational and economic mechanisms to ensure sustainable use ahroresurshono potential of region of technogenic disturbed land”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 88–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.