EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР
В. В. Левківський

Назад

УДК: 339.92

В. В. Левківський

НОВИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР

Анотація

У статті розглянуто нові підходи до українсько-китайського співробітництва. В умовах, коли Україна перебуває в пошуку нових ринків збуту своєї продукції у зв'язку з санкціями з боку Російської Федерації, особливого значення набуває усвідомлення важливості розширення відносин з КНР як одного із ключових глобальних фінансових та економічних центрів. З огляду на це, визначено перспективні напрями стратегічного співробітництва між Україною та КНР. Розглянуто важливі для обох сторін пріоритетні інституційні проекти в сільському господарстві, енергетичному секторі, у будівництві нової інфраструктури морських портів України, а також у житловому будівництві. Визначено важливість інноваційно-інвестиційного співробітництва між Україною та Китаєм. Розглянуто можливість участі України у реалізації китайського проекту "Нового шовкового шляху". Вказано на важливість регіонального аспекту у співробітництві України і Китаю.

V. Levkivskyi

NEW DIMENSION OF STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN UKRAINE AND CHINA

Summary

The article describes new approaches to Ukrainian-Chinese cooperation. Ukraine being in search of new markets for distribution of own products due to sanctions imposed by the Russian Federation, awareness of importance of extension of relations with China as one of the key global financial and economic centres becomes of particular concern. In view thereof, prospective areas of strategic cooperation between Ukraine and China are determined. Mutually important priority institutional projects in agriculture and energy sectors, Ukrainian sea ports new infrastructure development and housing construction areas are described. The importance of innovation and investment cooperation between Ukraine and China is accentuated. The possibility of Ukraine's participation in the implementation of Chinese project "The Silk Road Economic Belt" is considered. The significance of regional aspect in Ukrainian-Chinese cooperation is emphasized.

№ 20 2015, стор. 107 - 110

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 689

Відомості про авторів

В. В. Левківський

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

V. Levkivskyi

postgraduate student, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Левківський В. В. Новий вимір стратегічного партнерства між україною та кнр. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 107–110.

Levkivskyi, V. (2015), “New dimension of strategic partnership between Ukraine and china”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 107–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.