EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
К. І. Москаленко

Назад

УДК: 339.92

К. І. Москаленко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень та практичних розробок у галузі планування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, зокрема підприємств машинобудування, сьогодні залишаються не вирішеними питання, пов'язані з розробкою та впровадженням економіко-математичних моделей планування ЗЕД підприємств машинобудівного комплексу національного господарства України. Автором обгрунтовано, що при виборі методів прогнозування необхідно віддавати перевагу кількісним методам прогнозування. У роботі побудовано економіко-математичну модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу національного господарства, суть якої полягає у обгрунтуванні на основі достовірного прогнозування ступеня впливу чинників макросередовища на планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу національного господарства України. Достовірність побудови довгострокових прогнозів потребує використання, аналізу, порівняння декількох методів; визначення їх переваг та недоліків. Цей факт треба враховувати при плануванні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу, за необхідності вносити відповідні корективи з метою поліпшення бажаних показників.

K. Moskalenko

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF MACHINE-BUILDING COMPLEX OF UKRAINE

Summary

Despite the large number of research and practical developments in the field of planning of foreign economic activities of industrial enterprises, including machine building ones, the issues related to the development and implementation of economic and mathematical models of FEA planning of national machine-building enterprises of Ukraine remain unresolved. The author has proved that priority should be given to quantitative forecasting methods while choosing the methods of forecasting.
The paper presents the economic-mathematical model of planning of foreign economic activities of national machine-building complex, which is based on justification on the basis of reliable forecasting the degree of macro factors influence on planning of foreign economic activities of the national machine-building complex of Ukraine.
Reliability of long-term forecasts requires the use, analysis, and comparison of several methods as well as revealing their strengths and weaknesses.
This fact should be considered while planning foreign economic activity of machine-building complex making appropriate adjustments to improve the desirable indicators in case of need.

№ 20 2015, стор. 118 - 123

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 661

Відомості про авторів

К. І. Москаленко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

K. Moskalenko

Postgraduate, Vasyl Karazin National University of Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Москаленко К. І. Економіко-математична модель планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 118–123.

Moskalenko, K. (2015), “Economic-mathematical model of planning of foreign economic activities of machine-building complex of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 118–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.