EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

HАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
А. В. Огілько

Назад

УДК: 35.07:342.56](477)

А. В. Огілько

HАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті, на основі аналізу стану діючої в Україні системи державного управління, як особливого виду діяльності певних державних органів, що має владний характер та передбачає організуючий і розпорядчий вплив на відповідні об'єкти, шляхом реалізації встановлених законодавством повноважень, визначаються концептуальні підходи щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління в умовах проведення реформ. Досліджено нинішні способи управлінської діяльності в органах публічної влади України.
Розглянуто специфіку управлінської діяльності в судах України. Наведено загальну характеристику електронного урядування в системі судової влади України. З'ясовано, що ефективна модернізація управлінської діяльності в системі судових органів прямо залежить від модернізації управління в інших органах публічної влади. За результатами вдосконалення управлінської діяльності в органах публічної влади загалом та судової влади зокрема виокремлено основні напрями управлінської та судової діяльності.

A. Ohilko

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT IN PUBLIC AUTHORITIES BY THE EXAMPLE OF THE JUDICIARY UKRAINE

Summary

On Article of analysis of Ukraine in the current system of public administration as a special type of certain public bodies should overbearing nature and involves organizing and administrative impact on the relevant objects by implementing the legislation powers defined conceptual approaches for improving organizational and legal support in terms of governance reforms.
Investigated the current methods of management in public authorities of Ukraine. The specification of management in the courts of Ukraine.
It was found that the effective modernization management activities in the judiciary depends on the modernization of management in other public authorities. As a result of improvements in the management of public authorities in general and the judiciary in particular singled out the basic directions of administrative and judicial activities.

№ 20 2015, стор. 154 - 156

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 560

Відомості про авторів

А. В. Огілько

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Ohilko

PhD student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Огілько А. В. Hапрями вдосконалення управлінської діяльності в органах публічної влади на прикладі судової влади України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 20. С. 154–156.

Ohilko, A. (2015), “Directions of improvement of management in public authorities by the example of the judiciary Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 154–156.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.