EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
К. О. Братковська

Назад

УДК: 338.45:621.311

К. О. Братковська

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Анотація

Проаналізовано склад програм енергозбереження об'єктів муніципальної сфери як крупних споживачів теплової енергії. Показано, що ефект інвестицій в програми енергозбереження залежить від розміру капіталовкладень, в той час як терміни окупності та питомі капіталовкладення на економію одиниці теплової енергії при різному складі заходів у програмах енергозбереження змінюються несуттєво. Розглянуто класифікацію проектів підвищення енергоефективності за ознакою відношення один до одного та показано доцільність формування ефективної програми енергозбереження за принципом добору певної комбінації незалежних, альтернативних та взаємодоповнюючих проектів та їх одночасної реалізації. Запропоновано формувати ефективну програму енергозбереження з допомогою оптимізації за критерієм максимальної чистої приведеної вартості з урахуванням вибору найбільш ефективних проектів поміж альтернативних варіантів.

K. Bratkovska

Summary

Components of energy-saving programs of municipal areas as large consumers of heat energy are analyzed. It is shown that the effect of investments in energy efficiency programs depends on the size of investment, while the payback period and investments per unit of heat energy savings with different composition measures of energy conservation programs vary significantly. Classification of energy efficiency projects on grounds related to each other and expediency of an effective energy efficiency program formation selection on the basis of a combination of independent, alternative and complementary projects and their simultaneous implementation is considered. A formation of effective energy conservation program through optimization the criterion of maximum net present value considering selecting the most effective projects among alternatives is offered.

№ 21 2015, стор. 25 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 500

Відомості про авторів

К. О. Братковська

к. е. н., доцент кафедри електротехніки та енергетичного менеджменту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

K. Bratkovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of hair of electrical engineering and energy management, Zaporizhzhya State Engineering Academy, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Братковська К. О. . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 25–28.

Bratkovska, K. (2015), “”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 25–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.