EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ
Н. А. Петрищенко

Назад

УДК: 33.332.1

Н. А. Петрищенко

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто процес поступового приєднання України до європейської спільноти, в зв'язку з чим необхідно формування нових стратегій як на загальнодержавному рівні, так і на рівні регіонів. Постає питання щодо розробки та реалізації найбільш доцільного варіанту регіональної стратегії в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою. Виявлено нагальні проблеми: концентрація влади та фінансових ресурсів на державному рівні призвела до розбалансованої системи місцевого самоврядування та викликала вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси. Проаналізовано існуючи заходи по децентралізації влади, реформуванню адміністративно-територіального устрою в Україні. Розглянуто практику ЄС по використанню програмного підходу до розвитку регіонів на принципах додаткового фінансування та субсидіарності. Також приділено увагу формуванню локальних полюсів розвитку, кластерів. Зроблено висновки щодо необхідності законодавчої підтримки в більш повному обсязі та з урахуванням складного економічного становища, розробки системи мотивації впровадження реформ.

N. Petryshchenko

FORMATION PROBLEMS OF REGIONAL STRATEGIES IN UKRAINE

Summary

Reviewed the process of gradual accession of Ukraine to the European community, therefore the need to form new strategies at the national level and at the regional level. The question arises as to develop and implement the most appropriate version of a regional strategy in terms of transformation of administrative-territorial system. Discovered pressing problems: the concentration of power and financial resources at the state level led to unbalanced system of local government and caused a vertical and horizontal fiscal imbalances. Analyze the existing measures for decentralization of power, reforming administrative and territorial structure of Ukraine. Reviewed the practice of the EU on the use of a programmatic approach to regional development on the principles of subsidiarity and additional funding.Also paid attention to the formation of poles of local development clusters. The conclusions on the need for legislative support more fully and taking into account the difficult economic situation, development motivation system reforms.

№ 21 2015, стор. 91 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 582

Відомості про авторів

Н. А. Петрищенко

старший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

N. Petryshchenko

senior lecturer in business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

Як цитувати статтю

Петрищенко Н. А. Проблеми формування регіональних стратегій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 91–96.

Petryshchenko, N. (2015), “Formation problems of regional strategies in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 91–96.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.