EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАЦІЙ
В. О. Семенюк

Назад

УДК: 658.141

В. О. Семенюк

ІНСТИТУЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАЦІЙ

Анотація

Стаття присвячена обгрунтуванню теоретико-методичних положень сутності фінансової структури корпорацій в рамках інституційно-управлінського підходу. Вказаний підхід до формування сутності фінансової структури корпорацій передбачає погляд на фінансову структуру як сукупність центрів фінансового управління, кожен з яких наділений повноваженнями у прийнятті рішень щодо досягнення фіксованих фінансових чи не фінансових показників, детермінованих для кожного із центрів, та несе відповідальність за реалізацію визначених цілей і завдань у рамках фінансової структури.
Автором сформовано алгоритм побудови фінансової структури енергопостачальних корпорацій. В статті визначено, що побудова фінансової структури енергопостачальних корпорацій є важливим компонентом трансформації системи фінансового управління та забезпечення ефективного функціонування в довгостроковому періоді, оскільки дозволяє спрямувати діяльність структурних підрозділів на досягнення бажаних фінансових результатів.

V. Semenyuk

INSTITUTIONAL-MANAGEMENT APPROACH TO BUILDING THE FINANCIAL STRUCTURE OF CORPORATIONS

Summary

The article is devoted to substantiation of theoretical and methodical nature of the provisions of the financial structure of corporations within the institutional and managerial approach. Said approach to shaping the nature of the financial structure of corporations involved an opinion on the financial structure as a set of centers Financial Management, each of which has the authority to decide on the achievement of fixed financial or non-financial indicators determined for each of the centers, and is responsible for implementation of the defined goals and problems in the financial structure.
The author formed algorithm for constructing financial structure of energy supply corporations. The article stipulates that construction of power distribution corporations financial structure is an important component of the transformation of financial management and effective functioning in the long run because it allows direct operation of structural units to achieve desired financial results.

№ 21 2015, стор. 97 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 289

Відомості про авторів

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Семенюк В. О. Інституційно-управлінський підхід до побудови фінансової структури корпорацій. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 21. С. 97–102.

Semenyuk, V. (2015), “Institutional-management approach to building the financial structure of corporations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.