EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ У КОМПАНІЇ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ
О. О. Стрекаль

Назад

УДК: 336.225.674.-32.31/.32

О. О. Стрекаль

ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ У КОМПАНІЇ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ

Анотація

Зовнішній фінансовий аудит є одним з інструментів, який націлений на підтвердження достовірності фінансової звітності, підготовленою компанією. Основною метою статті є вивчення, аналіз та узагальнення основних методів та підходів до проведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафтогазової галузі з урахуванням їх специфіки. З використанням методів синергії та біфуркації автором сформовано основні особливості проведення зовнішнього аудиту у нафтогазовій компанії та запропоновано використання додаткових механізмів та процесів, які можуть здійснювати зовнішні аудитори для максимізації вартості активів компанії. Використання в практичній діяльності запропонованих автором підходів дасть змогу зовнішнім аудиторам більш точно формулювати висновки щодо діяльності компанії в ретроспективному періоді та дозволить мінімізувати кількість банкрутств компаній.

O. Strekal

EXTERNAL FINANCIAL AUDIT OF THE OIL AND GAS SECTOR

Summary

External financial audit is a tool, which aims to verify the accuracy of financial statements prepared by the company. The main purpose of the article is to study the analysis and synthesis of the main methods and approaches to external financial audit in the oil and gas industry companies, taking into account their specificity. Using methods synergies and bifurcation author formed the main features of the external audit of the oil and gas companies and suggested the use of additional mechanisms and processes that external auditors can perform to maximize the value of assets. Using in practice offered the author approaches will allow external auditors to more accurately formulate opinions on the activities of a retrospective period and will minimize the number of bankruptcies of the companies.

№ 21 2015, стор. 108 - 112

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

О. О. Стрекаль

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

O. Strekal

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.