EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ
Ю. В. Гусєв

Назад

УДК: 338.1

Ю. В. Гусєв

ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті описується сутність понять спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку. Детально розглянуто характерні ознаки вільних економічних зон, мету їх створення, позитивні і негативні сторони та роль у світовій економіці. Розкрито їх класифікацію, враховуючи функціональні ознаки. Визначено основні критерії, що впливають на функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. Охарактеризовано поняття територій пріоритетного розвитку та визначено основні ознаки їх відмінності від спеціальних (вільних) економічних зон. Визначено критерії депресивності регіонів, на підставі яких формуються необхідність створення спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку регіонів.

Y. Husyev

THE CONCEPT OF SPECIAL (FREE) ECONOMIC ZONES AND PRIORITY DEVELOPMENT AREAS

Summary

The article describes the essence of the concepts of special (free) economic zones and priority development areas. It details the characteristic features of free economic zones, the purpose of their creation, their positive and negative aspects as well as their role in the global economy. Given their functional characteristics, the article proposes a detailed approach for their classification. The entire criteria that affect the functioning of special (free) economic zones have been identified. The concept of priority development areas and their basic differences from the special (free) economic zones have been revealed. The criteria that designate the areas as economically depressed regions by establishing the needs of special (free) economic zones and the areas of priority development regions are defined.

№ 22 2015, стор. 59 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 785

Відомості про авторів

Ю. В. Гусєв

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Університету Сучасних Знань

Y. Husyev

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Economics and Management, University of Modern Knowledge

Як цитувати статтю

Гусєв Ю. В. Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 59–65.

Husyev, Y. (2015), “The concept of special (free) economic zones and priority development areas”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 59–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.