EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Радзівіло

Назад

УДК: 336.226.322:658

І. В. Радзівіло

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено систему управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства як інструмента поліпшення ефективності роботи. Розкрито сутність механізму функціонування ПДВ в Україні на рівні суб'єктів підприємництва та систематизовані ключові особливості електронного адміністрування податку на додану вартість. Розроблено систему управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства, яка поєднує різнорідні функціональні підсистеми (планування, мотивація, забезпечення (організація), моніторинг та контроль) та підпадає під вплив внутрішніх та зовнішніх чинників. Визначено, що в системі менеджменту механізму функціонування ПДВ є всі види зв'язків, які охоплюють різнорідні елементи системи та суттєво впливають на характеристики системи. Використання комплексного підходу до механізму функціонування ПДВ надасть можливість своєчасно виявляти "слабкі місця", ліквідовувати їх, вчасно коригувати процес формування, нарахування та перерахування (отримання) сум ПДВ, враховуючі зміни як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі.
Встановлено, що формування ефективної системи управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства повинно бути націлено на збільшення ринкової вартості суб'єкта господарювання (платника податку), що і визначило подальші напрями дослідження.

I. Radzivilo

THE FUNCTIONING MECHANISM MANAGEMENT OF THE VALUE ADDED TAX (VAT) ON THE BUSINESS ENTERPRISE LEVEL

Summary

The subject of functioning mechanism management of VAT has been examined in the article on the business enterprise level as an instrument of working efficiency improvement. The principle of VAT functioning mechanism in Ukraine on the level of the subjects of entrepreneurship has been revealed and core features of electronic administering of VAT have been systematized. The system of functioning mechanism management of VAT on the business enterprise level has been developed. The system unites inconsistent functional subsets (planning, motivation, provision, monitoring and control) and comes under the influence of internal and external factors. It has been determined that in the system of functioning mechanism management of VAT occur all types of connections that embrace inconsistent system elements and essentially influence the system characteristics. The implementation of the complex approach to the functioning mechanism of VAT will give an opportunity to detect "weak pockets" by the due date, liquidate them, timely adjust the formation, charging and transfer (receiving) the VAT sums, considering both internal and external environment changes. It has been established that, forming the effective system of functioning mechanism management of VAT on the business enterprise level has to be aimed at increasing of market value of subjects of entrepreneurship (taxpayer), which has defined the further lines of research.

№ 22 2015, стор. 75 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

І. В. Радзівіло

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

I. Radzivilo

Ph.D. in Economics, chair of Finance and credit of Zaporizhzhya Institute of Economics and Informational Technologies, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Радзівіло І. В. Управління механізмом функціонування пдв на рівні підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 75–78.

Radzivilo, I. (2015), “The functioning mechanism management of the value added tax (vat) on the business enterprise level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.