EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
І. Ю. Шевченко

Назад

УДК: 332.13: 656.13

І. Ю. Шевченко

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку автомобільного транспорту в регіонах України. Досліджено зміни обсягів перевезення вантажів і пасажирів вітчизняними підприємствами автомобільного транспорту на регіональному рівні. Ідентифіковано регіони-лідери (серед яких Дніпропетровська область, Донецька область, Полтавська область і м. Київ) та регіони-аутсайдери (серед яких Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область, Херсонська область, Чернівецька область і м. Севастополь) за рівнем розвитку автомобільного транспорту в досліджуваний період. Проведено оцінку міжрегіональної диференціації розвитку автомобільного транспорту за критерієм виконаної транспортної роботи в період 2000—2014 рр., за результатами здійснення якої зроблено висновок про те, що диференціація регіонів була значною у всі з досліджуваних років як за обсягами перевезення вантажів, так і за обсягами перевезення пасажирів (про що свідчать відповідні значення коефіцієнту варіації). За результатами проведеного дослідження, виявлено основні регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні.

І. Shevchenko

REGIONAL FEATURES OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In the article the retrospective analysis of the automobile transport development in the regions of Ukraine was conducted. The changes of the volume of the cargo and passengers transportation by domestic enterprises at the regional level were investigated. The leading regions (including Dnipropetrovsk region, Donetsk region, Poltava region and Kyiv city) and regions-outsiders (including Volyn region, Zakarpattya region, Ivano-Frankivsk region, Ternopil region, Kherson region, Chernivtsi region and Sevastopol city) in terms of the automobile transport development in analyzed period were identified. The estimation of the interregional differentiation of the automobile transport development on the criteria of the performed transport work during the 2000—2014 was carried out, based on which results concluded that the regional differentiation was significant in all the investigated years in terms of the volume of the cargo and passenger transportation (as evidenced by the relevant value of the coefficient of variation). According to results of conducted research the main regional features of the automobile transport development in Ukraine were identified.

№ 22 2015, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

І. Ю. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

І. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economy of Enterprise, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov

Як цитувати статтю

Шевченко І. Ю. Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 87–90.

Shevchenko, І. (2015), “Regional features of the automobile transport development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.