EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева

Назад

УДК: 338.48:331.101.3

М. В. Алдошина, Г. М. Брусільцева

ОБГРУНТУВАННЯ РОЛІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність застосування мотиваційного менеджменту в системі управління туристичних підприємств. Визначено основні проблеми мотивації персоналу на вітчизняних туристичних підприємствах, однією з яких є пасивність персоналу. Досліджено чинники, що перешкоджають реалізації мотиваційного менеджменту на підприємствах туристичної галузі. Проаналізовано рівень задоволеності персоналу на ринку праці за регіонами України та за сферами професійної діяльності, який вказує на загальні тенденції незадоволеності населення умовами праці, особливо в сфері туристичної діяльності. Розглянуто основні засади та інструменти мотиваційного менеджменту відповідно до концепції управління за цілями підприємства, що дасть можливість побудувати ефективну систему управління персоналом на підприємствах туристичної галузі.

M. Aldoshyna, H. Brusiltseva

GROUNDING THE ROLE OF MOTIVATION IN PERSONNEL MANAGEMENT AT THE TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the necessity for applying the motivational management in the system of tourism enterprises management. The main problems of personnel motivation at domestic tourism enterprises were determined. The factors restricting the implementation of motivational management at enterprises of the tourism industry were analyzed. The level of staff satisfaction in Ukrainian labour market by regions of Ukraine and spheres of activity was analysed that highlighted the general trends of dissatisfaction of population by working conditions, particularly in the tourism activity. The main principles and techniques of motivational management were discussed according to the concept of management due to the goals of an enterprise that allow to construct the effective system of personnel management at the enterprises of tourism industry.

№ 22 2015, стор. 91 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 681

Відомості про авторів

М. В. Алдошина

к. е. н, доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

M. Aldoshyna

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv


Г. М. Брусільцева

к. е. н, доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

H. Brusiltseva

PhD in Economics, associate professor of Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Алдошина М. В., Брусільцева Г. М. Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 91–95.

Aldoshyna, M. and Brusiltseva, H. (2015), “Grounding the role of motivation in personnel management at the tourism industry enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.