EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Н. В. Вострікова

Назад

УДК: 351:630 (477)

Н. В. Вострікова

СУЧАСНЕ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті наведено організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні в сучасних умовах. При аналізі організаційних структур державного управління водними ресурсами враховували різне функціональне ставлення управлінських органів до води в їхній діяльності: як до природного ресурсу, як до товару (матеріальної цінності) та як до другорядного фактору. За результатами проведеного аналізу встановлено, що деякі центральні органи виконавчої влади можна відносити до двох основних груп, разом у водній сфері беруть участь 26 центральних органів виконавчої влади.

N. Vostrikova

THE CURRENT ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UKRAINE AT THE NATIONAL LEVEL

Summary

The organizational support of public water resources management in Ukraine in modern conditions is presented in this article. In the analysis of organizational structures of public water resources management was taken into account the difference in functional relation to the management of water in their activities — as a natural resource, as a commodity (material value) and as a secondary factor. The results of the analysis showed that some central government can be attributed to two main groups; together in the water field are involved 26 central authorities.

№ 22 2015, стор. 163 - 168

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

N. Vostrikova

Assistant of Public Administration and Local Government Department, Documentation and Information Activities, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Як цитувати статтю

Вострікова Н. В. Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 22. С. 163–168.

Vostrikova, N. (2015), “The current organizational support of public water resources management in Ukraine at the national level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 163–168.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.