EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ
В. Г. Федоренко, Т. Є. Воронкова

Назад

УДК: 339.09.504

В. Г. Федоренко, Т. Є. Воронкова

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ ВИМІРІ

Анотація

У статті визначено особливості сучасних глобалізаційних процесів, їх позитивні риси і ризики для національних економік. Досліджено на основі міжнародних рейтингів характер впливу глобалізаційних процесів на економічний розвиток України. Окреслено проблеми, розв'язання яких сприятиме зростанню глобальної конкурентоспроможності національної економіки на світових ринках. До них у першу чергу відносяться: ефективна державна макроекономічна політика, підвищення ефективності державного управління, лібералізація економіки, подолання корупції захист прав власності. Щорічні глобальні звіти щодо конкурентоспроможності дають змогу виявляти сильні і слабкі сторони розвитку національних економік. Це дозволяє формувати ефективні стратегії щодо підвищення їх конкурентоспроможності на глобальному ринку. Це сприятиме формуванню ефективних стратегії щодо їх розвитку з урахуванням вимог глобальних ринків.

V. Fedorenko, T. Voronkova

UKRAINE'S ECONOMY IN THE GLOBALIZATION DIMENSION

Summary

In the article the features of modern globalization processes, their positive traits and risks for national economies. On the basis of the international rating influence of processes of globalization is investigational on economic development of Ukraine.The annual global competitiveness reports allow you to identify the strengths and weaknesses of national economies. This allows you to create effective strategies to increase their competitiveness in the global market. This will contribute to the development of effective strategies for their development subject to the requirements of global markets. The annual global competitiveness reports allow you to identify the strengths and weaknesses of national economies. This allows you to create effective strategies to increase their competitiveness in the global market. This will contribute to the development of effective strategies for their development subject to the requirements of global markets.

№ 23 2015, стор. 7 - 12

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 610

Відомості про авторів

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., м. Київ

V. Fedorenko

Doctor of Economics, professor, of Kyiv


Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, проф. кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Федоренко В. Г., Воронкова Т. Є. Економіка України в глобалізаційному вимірі. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 7–12.

Fedorenko, V. and Voronkova, T. (2015), “Ukraine's economy in the globalization dimension”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 7–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.