EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЦЕНАРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇВ
С. М. Дідух

Назад

УДК: 658.152: 001.8: [005.411] + 005.54]: 664.013

С. М. Дідух

СЦЕНАРІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇВ

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні засади формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва продуктів харчування та напоїв в умовах конкуренції. На основі теоретичних уявлень про сутність та особливості утворення інвестиційного потенціалу представлено сценарну модель формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємства. Запропоновано послідовність розробки сценарію формування та реалізації інвестиційного потенціалу з врахуванням продуктивних та лімітуючих факторів.
Представлено вісім базових сценаріїв формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва продуктів харчування та напоїв із метою підвищення їх економічної ефективності: концентрованого росту, диверсифікації, трансформаційний, стабілізаційний, оптимізаційний, консервативний, оздоровчий, перебудова. Надано характеристику базових сценаріїв формування та реалізації інвестиційного потенціалу для кожного типу інвестиційного потенціалу. Вказано актуальні напрямки реалізації інвестиційних можливостей харчових підприємств в умовах конкуренції.

S. Didukh

SCENARIOS OF FORMING AND REALIZATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES PRODUCING FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES

Summary

The article examines the theoretical and methodological principles of formation and realization of investment potential of enterprises producing food and beverages in a competitive environment. The scenario model of formation and realization of the investment potential of the enterprise has been presented based on theoretical ideas about the nature and characteristics of the investment potential.Scenario sequence of formation and realization of investment potential considering productive and limiting factors has been offered.
We proposed eight basic scenarios formation and realization of investment potential of enterprises producing food products and beverages the purpose of raising their economic efficiency: the concentrated growth, diversification, transformation, stabilization, optimization, conservative, health, reconstruction. The description of basic scenarios of formation and realization of investment potential for each type of investment potential has been provided. Actual directions of realization of investment opportunities of food enterprises in a competitive environment have been specified.

№ 23 2015, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

S. Didukh

Candidate of Economic Sciences, Department of Industrial Economi Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

Як цитувати статтю

Дідух С. М. Сценарії формування та реалізації інвестиційного потенціалу підприємств з виробництва продуктів харчування та напоїв. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 39–44.

Didukh, S. (2015), “Scenarios of forming and realization of the investment potential of enterprises producing food products and beverages”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.