EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЯ ЗРОСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ВИКОРИСТАННЯ ГМО НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ю. В. Біляк

Назад

УДК: 347.191.11:65.012.32 (045)

Ю. В. Біляк

ТЕНДЕНЦІЯ ЗРОСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ ВИКОРИСТАННЯ ГМО НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У даній статті розглядаються причини зародження конфлікту, пов'язаного з тим, що сьогодні в Україні офіційно не зареєстровано жодного ГМ продукту, як і немає документів, які б забороняли їх ввезення на територію країни. У той же час відомо, що такі продукти у нас виробляються, а також завозяться з інших країн, отже, продукти з ГМ компонентами ми все-таки вживаємо. Відповідно, споживач повинен бути інформований про наявність у продукті ГМ-компонентів. Для України ця проблема надзвичайно актуальна ще й тому, що ніхто не перевіряє, що саме завозиться в країну.

Y. Biliak

THE UPWARD TREND IN THE MAJOR THREATS TO THE USE OF GMOS IN AGRICULTURAL UNDERTAKINGS

Summary

This article discusses the reasons for the emergence of conflict, due to the fact that today in Ukraine officially not a single GM product, as no documents that would prohibit their importation into the country. At the same time, we know that such products we manufactured and imported from other countries, therefore, products with GM ingredients we still eat. Accordingly, the consumer must be informed of the availability of the product GM components. For Ukraine, this problem is extremely urgent because no one checks that it is imported into the country.

№ 23 2015, стор. 58 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 392

Відомості про авторів

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й.Завадського, НУБіП

Y. Biliak

Ph.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

Як цитувати статтю

Біляк Ю. В. Тенденція зростання основних загроз використання гмо на сільськогосподарських підприємствах . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 58–63.

Biliak, Y. (2015), “The upward trend in the major threats to the use of gmos in agricultural undertakings”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 58–63.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.