EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Д. О. Пильнов

Назад

УДК: 657.6

Д. О. Пильнов

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті досліджено умови адаптування Інституту Аудиту в Україні до Європейського ринку аудиторських послуг. Визначено основні показники, що використовуються для віднесення підприємств до категорії великих та середніх з подальшим проведенням щорічного обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проведено порівняльний аналіз порогових величин для даних показників, що існують у Франції і Германії та планується впровадити для України. Обгрунтовано доцільність зниження меж вказаних показників для України та приведенні їх у відповідність до існуючих у провідних країнах Європи.

D. Pylnov

THE CRITERIA FOR SELECTION OF COMPANIES FOR THE ANNUAL STATUTORY AUDIT: COMPARATIVE ANALYSIS

Summary

The article examines conditions for adjustment of the Audit Institute in Ukraine to the European market of auditing services. The author determines main indicators for classification enterprises to large and medium with the following conducting annual statutory audit of financial statements. The article compares threshold values for the existing indicators in France and Germany with the planned Ukrainian indicators. The author also gives reasons for reducing limits of the specified indicators in Ukraine and bringing them in line with the existing ones in the leading European countries.

№ 23 2015, стор. 69 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 371

Відомості про авторів

Д. О. Пильнов

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

D. Pylnov

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Accounting and Auditing Department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

Як цитувати статтю

Пильнов Д. О. Критерії вибору підприємств для проведення щорічного обов'язкового аудиту: порівняльний аналіз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 69–73.

Pylnov, D. (2015), “The criteria for selection of companies for the annual statutory audit: comparative analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.