EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМ, ПОЛІТИК ТА СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Н. М. Терещенко

Назад

УДК: 334.02:65.01:303.4

Н. М. Терещенко

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМ, ПОЛІТИК ТА СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто проблему проведення оцінювання програм, політик та стратегій. Визначено зміст оцінювання та процес його здійснення у співвідношенні з аудитом управлінської діяльності. Розглянуто головні тенденції та підходи щодо розвитку оцінювання в Україні та світі. Аналіз окремих положень теорії та методології оцінювання різних аспектів управлінської діяльності, а зокрема стратегій, політик та програм, показав неоднозначність сприйняття місця та ролі оцінювання у дослідженні управлінської діяльності, її ефективності, результативності та впливу. Проаналізовано такі підходи до змісту оцінювання, як визначенні поняття "оцінювання", його функцій, об'єкту, методів оцінювання та призначення. Доведено, що оцінювання може розглядатися як інструмент у складі аудиту управлінської діяльності і може бути самостійним процесом як внутрішнє оцінювання.

N. Tereshchenko

APPROACHES TO THE EVALUATING PROGRAMS, POLICIES AND STRATEGIES IN THE AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

Summary

The problem of the evaluation of programs, policies and strategies in the article. The content of the assessment process and its implementation in relation to the audit of management activity defined. We consider the main trends and approaches to development assessment in Ukraine and the world. Analysis of some of the theory and methodology of evaluation of various aspects of management activity, and in particular strategies, policies and programs, showed the ambiguity of perception of the place and role of evaluation in the study of management activity, its efficiency, effectiveness and impact. Analyzed the content of such approaches to evaluation, as the definition of "assessment", of its functions, objects, methods and evaluation purposes. Proved that the evaluation can be seen as an instrument is as a part of audit of management activity , and can be an independent process, as internal evaluation.

№ 23 2015, стор. 74 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

Н. М. Терещенко

к. п. н., доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту, Міжрегіональна Академія управління персоналом

N. Tereshchenko

candidate of pedagogical science, assistant professor of Department of Administrative and Medical management, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Терещенко Н. М. Підходи до оцінювання програм, політик та стратегій у процесі аудиту управлінської діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 74–79.

Tereshchenko, N. (2015), “Approaches to the evaluating programs, policies and strategies in the audit management activities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 74–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.