EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК СКЛАДОВА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Ю. В. Ніколаєнко

Назад

УДК: 336.78.065

Ю. В. Ніколаєнко

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК СКЛАДОВА БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Розглянуто наявні методи та інструменти управління кредитними ризиками в банку, що виникають у результаті реалізації кредитних відносин із корпоративними клієнтами. Наведено негативні фактории впливу на процес управління і запропоновано методи мінімізації їх негативного впливу. Пропонуються заходи щодо вдосконалення управління кредитним ризиком банку.

Yu Nikolaenko

PROCESS OF MANAGEMENT A CREDIT RISK AS CONSTITUENT OF BANK MANAGEMENT

Summary

Present methods are considered and instruments management credit risks in a bank, which arise up as a result of realization of credit relationships with corporate clients. It is resulted negative faktorii influence on the process of management and the methods of minimization of them are offered negative influence. Measures are offered on perfection of management of bank a credit risk.

№ 23 2015, стор. 99 - 102

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

Ю. В. Ніколаєнко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Yu Nikolaenko

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Banking, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

Як цитувати статтю

Ніколаєнко Ю. В. Процес управління кредитним ризиком як складова банківського менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 99–102.

Nikolaenko, Yu (2015), “Process of management a credit risk as constituent of bank management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 99–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.