EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО — ШЛЯХ ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Д. Д. Сухаревська

Назад

УДК: 631/147(477)

Д. Д. Сухаревська

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО — ШЛЯХ ДО ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Інтенсивне ведення землеробства спричинило порушення екологічної рівноваги природи: накопичення в грунті токсичних речовин, посилення ерозійних процесів, як наслідок — незадовільна якість небезпека вирощеної продукції. Внаслідок надмірного використання добрив спостерігається явище деградації грунтів, зменшення вмісту гумусу, зниження їх родючості.
У сільському господарстві України використовується 50 різновидів мінеральних добрив. Це, в середньому, 126—133 кг на 1 га. Застосування мінеральних добрив і пестицидів дають можливість значно підвищити врожайність сільськогосподарських культур, проте має негативні екологічні наслідки: накопичуючись у рослинах, вони потрапляють в організм людини; забруднюють поверхневі і підземні води; знищують або пригнічують мікрофлору грунту.

D. Suharevs'ka

ECOLOGICAL FARMING IS THE WAY TO ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The intensive farming led to violation of the ecological balance of nature: the accumulation of toxic substances in the soil, increased erosion and, as a result, poor quality of grown products and their danger. Due to excessive use of fertilizers there is phenomenon of soil degradation, reduction of humus content, reduction of fertility.
It is used 50 kinds of mineral fertilizers in Ukrainian agriculture. An average number of them is 126—133 kg per 1 hectare. The using of fertilizers and pesticides makes it possible to significantly increase crop productivity, but it has negative environmental consequences: accumulating in plants, they enter the man's body; surface and ground water's pollution; they destroy or suppress soil microflora.

№ 23 2015, стор. 140 - 143

Кількість переглядів: 365

Відомості про авторів

Д. Д. Сухаревська

аспірант, Миколаївського національного аграрного університету

D. Suharevs'ka

Postgraduate, Mykolayiv State Agrarian University

Як цитувати статтю

Сухаревська Д. Д. Екологічне землеробство — шлях до виробництва органічної продукції в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 140–143.

Suharevs'ka, D. (2015), “Ecological farming is the way to organic production in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 140–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.