EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ТЕРМІНОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)
О. М. Соколова, Н. О. Васюк, Я. Ф. Радиш

Назад

УДК: 356.33

О. М. Соколова, Н. О. Васюк, Я. Ф. Радиш

РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ТЕРМІНОЛОГІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ)

Анотація

На основі аналізу літературних джерел українських і російських авторів розкрито сутність поняття "медична реабілітація"; виокремлено основні види та етапи медичної реабілітації, розкрито їх зміст. Обгрунтовано основні принципи медичної реабілітації. Охарактеризовано наслідки та можливі шляхи подолання посттравматичного стресового розладу.

O. Sokolova, N. Vasiuk, Y. Radysh

REHABILITATION SERVICE: TERMINOLOGY, CLASSIFICATION, FEATURES AND PRINCIPLES (THE ISSUE OF STATE REGULATION REHABILITATION OF THE ARMED FORCES UKRAINE)

Summary

In the article discovers the essence of the concept of "medical rehabilitation", distinguishes the main types and stages of medical rehabilitation and reveals their contents. In the article proves the basic principles of rehabilitation. It describes the consequences and possible ways to overcome post-traumatic stress disorder.

№ 23 2015, стор. 148 - 155

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

О. М. Соколова

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Sokolova

PhD student


Н. О. Васюк

к. н. з держ. у., Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Dept. of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine


Я. Ф. Радиш

д. н. з держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

Y. Radysh

Doctor of Public Administration

Як цитувати статтю

Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи та особливості (до проблеми державного регулювання реабілітації особового складу збройних сил України). Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 148–155.

Sokolova, O., Vasiuk, N. and Radysh, Y. (2015), “Rehabilitation service: terminology, classification, features and principles (the issue of state regulation rehabilitation of the armed forces Ukraine)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 148–155.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.