EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
І. П. Іванченко

Назад

УДК: 351.7

І. П. Іванченко

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

Анотація

У статті розглянуто доцільність використання зарубіжного досвіду у сфері реформування системи цивільного захисту, розвитку пожежної та аварійно-рятувальної справи, яка полягає в необхідності наближення служби цивільного захисту України до відповідних європейських стандартів. На прикладі Німеччини, Франції та Польщі досліджено досвід створення ефективних систем управління, фінансового та інших видів забезпечення систем цивільного захисту. Створена система цивільного захисту відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки цих країн та є системою стратегічного забезпечення життєдіяльності держави, яка призначена для виконання завдань, спрямованих на захист населення та економіки країн під час виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших аварійно-відновлювальних робіт у осередках ураження, а також здійснення заходів з попередження надзвичайних ситуацій.

I. Ivanchenko

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZATION OF THE CIVIL PROTECTION SYSTEM ITS ORGANIZING-ECONOMICAL COMPONENT

Summary

The article deals with the expediency of the use of foreign experience in the field of reformation of the civil protection system, the development of fire and emergency rescue work which consists in the necessity of approaching of civil protection service of Ukraine to the corresponding European standards. Taking into account the experience of German, France and Poland we investigate their methods of creation of effective system of management, financial and other types of provision of civil protection system. Created system of civil protection plays a vital role in supporting of national safety of these countries. This is the system of strategic maintenance of vital activity of the state. It is also aimed to fulfill the tasks directed towards protection of population and economics of the country in case of emergency situations or during rescue actions and other accident-restorative works in the disaster field and also carrying out complex of preventive measures in emergencies.

№ 23 2015, стор. 156 - 159

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 880

Відомості про авторів

І. П. Іванченко

науковий співробітник відділу з проблем навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

I. Ivanchenko

research worker of the department of training population in case of emergency situations of the Institute of State Administration in the Sphere of Civil Protection

Як цитувати статтю

Іванченко І. П. Зарубіжний досвід організації системи цивільного захисту. організаційно-економічна складова. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 156–159.

Ivanchenko, I. (2015), “Foreign experience in organization of the civil protection system its organizing-economical component”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 156–159.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.