EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В CУЧАСНИХ УМОВАХ
А. В. Дергач

Назад

УДК: 331.556

А. В. Дергач

РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В CУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Обгрунтовано ключове положення дослідження: відсутність продуманої і збалансованої державної міграційної політики з урахуванням системи механізмів регулювання.
Зазначається складність державного і міждержавного регулювання міграційних процесів у зв'язку з геополітичними змінами.
Вказується на різнорідність і різноспрямованість міграційних потоків, що в сучасних умовах вийшли за рамки керованості, а їх стихійний розвиток неминуче веде до цілого ряду негативних результатів. Тому управління міграційними процесами стає першочерговим, політично актуальним завданням, що стоїть перед українською державою.

A. Dergach

ADJUSTING OF MIGRATORY PROCESSES IS IN MODERNTERMS

Summary

Key position of research is reasonable: absence of carefully thought out and balanced public migratory policy taking into account the system of adjusting mechanisms. Complication of government and intergovernmental control of migratory processes is marked in connection with geopolitical changes. Specified on heterogeneity of migratory streams, that in modern terms went out for the scopes of dirigibility, and them elemental development navoidable conduces to a number of negative results. Therefore a management migratory processes becomes a near-term, politically actual task that stands efore Ukrainian state.

№ 23 2015, стор. 165 - 168

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

А. В. Дергач

аспірантка кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Dergach

graduate student of the Department of National Economy and Economic Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в cучасних умовах . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 165–168.

Dergach, A. (2015), “Adjusting of migratory processes is in modernterms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 165–168.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.