EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Т. М. Бороденко

Назад

УДК: 336.76

Т. М. Бороденко

ОСОБЛИВОСТІ АКЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті визначено місце акцій корпоративних інвестиційних фондів серед фінансових інструментів. Охарактеризовано головні ознаки акцій корпоративних інвестиційних фондів відповідно до законодавства України. Визначено комплекс немайнових прав, що характерні для акцій корпоративних інвестиційних фондів, оскільки саме вони суттєво вирізняють корпоративні фонди в ряду усіх інститутів спільного інвестування. Встановлено зв'язок між ознаками акцій корпоративних інститутів спільного інвестування та розвитком в Україні фондів з таким правовим статусом. Зазначено фактори, які визначають суттєве переважання пайових інститутів спільного інвестування в Україні над корпоративними. Структуровано особливості управління корпоративними та пайовими інститутами спільного інвестування. Обгрунтовано заходи, спрямовані на подальший розвиток корпоративних фондів в Україні.

T. Borodenko

FEATURES OF SHARES OF CORPORATE INVESTMENT FUNDS: DOMESTIC EXPERIENCE

Summary

The article shares the place of investment funds among financial instruments. The characteristic features of the main stock investment funds according to the legislation of Ukraine. The complex moral rights, which are characteristic for the stock investment funds, as they significantly, distinguish corporate funds among all collective investment institutions. The connection between shares' features of corporate institutes of mutual investing, which are fixed in national legislation and development of funds with such legal status in Ukraine is determined. These factors, which determine the prevalence of significant share mutual investment institutions in Ukraine over the corporate. Structured features management of corporate and mutual investment institutions. The measures directed on the further development of corporate funds in Ukraine are justified.

№ 24 2015, стор. 37 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

Т. М. Бороденко

асистент кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Borodenko

Assistant Department of financial market, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Бороденко Т. М. Особливості акцій корпоративних інвестиційних фондів: вітчизняний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 37–40.

Borodenko, T. (2015), “Features of shares of corporate investment funds: domestic experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.