EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Пєтухова, Н. О. Хмара

Назад

УДК: 658:005

О. М. Пєтухова, Н. О. Хмара

УДОСКОНАЛЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЯКОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Встановлено зростання випадків постачання неякісної продукції на ТОВ "Укрспецмаш", яку завод використовує у виробництві теплообмінників. Це сприяє збільшенню витрат на проведення вхідного контролю і зростання часу на його проведення. Тому проаналізовано організацію проведення та оформлення результатів вхідного контролю матеріалів, сировини і комплектуючих виробів, які використовують при виготовленні теплообмінного обладнання, яке застосовують на небезпечних виробничих об'єктах підприємств харчової, нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.
На підставі проведеного аналізу запропоновано удосконалену схему організації і проведення вхідного контролю, яка грунтується на процесному підході до цієї процедури з чітким визначенням функціональних обов'язків і відповідальності керівників структурних підрозділів заводу, які беруть участь у вхідному контролі. Це дає можливість знизити навантаження на працівників БТК і зменшити час та витрати на вхідний контроль.

O. Pietukhova, N. Khmara

IMPROVEMENT OF INPUT CONTROL IN THE SYSTEM OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE'S QUALITY

Summary

It is determined that the number of cases of substandard products delivery to LLC "Ukrspetsmash", which the plant uses in the heat exchanger production, has grown. It results in increasing the costs on conducting the input control and spending time on its monitoring. Thus, the paper analyzes the organization of carrying out and reporting the results of the input control of materials, raw resources, and component parts used to manufacture heat exchangers which are applied at the hazardous production sites of food, oil-refinery and oil-chemical industries.
On the basis of this analysis, there has been suggested the improved organization chart and input control monitoring grounded on the process approach to this procedure with clear definition of functional duties and responsibilities of the heads of the plant structural divisions which take part in it. It makes possible to decrease the load of technical control bureau employees and reduce time and costs on the input control.

№ 24 2015, стор. 41 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 447

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, (м. Київ)

O. Pietukhova

Doctor of Sciences in Economics, Professor, Head of Department "Management of foreign economic activity and logistics", National University of food technologies (Kiev)


Н. О. Хмара

студентка магістратури, спеціальність логістика, Національний університет харчових технологій (м. Київ)

N. Khmara

graduate student, speciality logistics, National University of food technologies (Kiev)

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Хмара Н. О. Удосконалення вхідного контролю в системі якості машинобудівного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 41–44.

Pietukhova, O. and Khmara, N. (2015), “Improvement of input control in the system of machine-building enterprise's quality”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 41–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.