EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
І. А. Попова, К. І. Сєрєбряк

Назад

УДК: 332.135

І. А. Попова, К. І. Сєрєбряк

МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті представлені результати дослідження модернізації інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва. Виявлено проблеми, які перешкоджають розвитку інформаційної підтримки та інфраструктури в цілому. Створення міжрегіонального інформаційного центру було запропоновано в якості інформаційної модернізації інфраструктури. Мета, завдання та спектр послуг, які надаватиме міжрегіональний інформаційний центр. Визначено функції, які лежали в концепції міжрегіонального інформаційного центру. У статті доведено, що створення міжрегіонального інформаційного центру дасть можливість отримання об'єктивної та всебічної інформації для суб'єктів міжрегіонального співробітництва і вирішення організаційних та технічних проблем об'єднання всіх підданих загального банку даних.

I. Popova, K. Seriebryak

MODERNIZATION OF INFORMATIONAL INFRASTRUCTURE TO ENHANCE THE INTERREGIONAL COOP-ERATION

Summary

The article presents the results of a study of informational infrastructure modernization to enhance the interregional cooperation. Identified the problems that hindering the development of information support and infrastructure in general. Creation of interregional information center was proposed as informational infrastructure modernization. The purpose, objectives and the range of services that will provide interregional information center were defined. The functions which are lying in the concept of interregional information center were defined. In the work was reported that the creation of interregional information centre will give the possibility of obtaining objective and comprehensive information for subjects of interregional cooperation, and solve the organizational and technical challenge of bringing all subjects to a common data bank.

№ 24 2015, стор. 49 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 464

Відомості про авторів

І. А. Попова

к. е. н., с. н. с., Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Сєвєродонецьк

I. Popova

PhD in economics,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine,Luhansk brach, Severodonetsk


К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, кафедра економіки підприємства, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк

K. Seriebryak

PhD in economics,associate professor of Enterprise Eco-nomics Department of East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Severodonetsk

Як цитувати статтю

Попова І. А., Сєрєбряк К. І. Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 24. С. 49–52.

Popova, I. and Seriebryak, K. (2015), “Modernization of informational infrastructure to enhance the interregional coop-eration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 49–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.